Welkom bij OBS de Nijenoord

Welkom bij OBS de Nijenoord

Welkom bij OBS de Nijenoord

Ons laatste nieuws

De volgende opendag vindt plaats op dinsdag 15 november. Opgeven kan via info@denijenoord.nl

Wie zijn wij?

 

De Nijenoord is een openbare school voor leerlingen van 4 tot en met ca. 12 jaar. Openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Openbaar onderwijs is toegangkelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing, maar met respect daarvoor. 

Speerpunten

 

Openbare Basisschool De Nijenoord staat voor goed onderwijs, voor samenwerken, aandacht voor ontdekkend leren en de onderzoekende houding van het kind. Het streven is de kinderen te begeleiden naar zelfstandige, weerbare, verantwoordelijke en sociaalvaardige kinderen. Het zelfstandig werken zorgt ervoor dat kinderen op het eigen niveau worden uitgedaagd. We gaan op De Nijenoord met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid, waarbij godsdienst, levensbeschouwing en/of land van herkomst geen rol spelen. 

Uitgelicht

 

Kiezen voor een openbare school is kiezen voor een school waar iedereen welkom is met waardering voor ieders culturele achtergrond of godsdienst. Onze school schept een leerklimaat waarin respect voor anderen voorop staat. Dit vraagt naast een grote inzet van het team, ook actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen. Deelname van ouders aan allerlei activiteiten op school en inbreng via medezeggenschapsraad en de ouderraad, genaamd de Nijenouders, dragen bij aan een zo goed mogelijke afstemming van het onderwijs. 

Coöperatief leren

Coöperatief leren maakt deel uit van ons onderwijs. De leerkrachten structureren interacties tussen de leerlingen die leiden tot meer betrokkenheid, een betere samenwerking, betere prestaties en relaties. Onze leerkrachten zijn getraind en worden ook komende jaren verder en verdiepend getraind en gecoached door twee collega’s die zijn opgeleid tot coach coöperatief leren.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Coöperatieve werkvormen zorgen voor:

Gelijke deelname

Iedereen heeft een gelijk aandeel in de activiteit, geen toeschouwers. Je doet om de beurt wat, of er wordt aangegeven hoeveel tijd ieder krijgt.

Individuele aanspreekbaarheid  
Iedereen is individueel in staat om het antwoord, het product toe te lichten.
 
Positieve wederzijdse afhankelijkheid
Leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren.
 
Simultane Actie 
Er vindt tegelijkertijd in alle teams actie plaats.
 
Cookie instellingen