Fijn en Veilig

Op de Nijenoord zijn drie contact/vertrouwenspersonen. Bij deze contactpersoon op school kunnen ouders voor hun kinderen terecht indien u een klacht heeft over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag en al uw vragen en twijfels hierover. De contactpersoon is werkzaam binnen de school en is een laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen, team en ouders. Zo kan iedereen bij het signaleren of ervaren van ongewenste intimidatie deze persoon benaderen. Er is tevens een brievenbus (met slot) op school waarin leerlingen een briefje kunnen doen om zo het aanspreken van de contactpersonen laagdrempelig te maken. De contactpersoon is geschoold op het gebied van omgaan met deze problematiek en kan verder helpen of verwijzen. Daarnaast heeft de contactpersoon een duidelijke rol in het ontwikkelen en uitdragen van preventiebeleid binnen de school. Op school is de contactpersoon de schakel naar de externe vertrouwenspersoon. Heidi, Isabel en Tobias zijn op dit moment de vertrouwenspersonen op onze school. 

Zie ook onze schoolgids voor meer informatie over veiligheid op onze school en ons anti-pestprotocol.

Cookie instellingen