PPO de Link


Op 1 augustus 2004 is PPO de Link (stichting Partners Primair Onderwijs de Link) opgericht. In onze stichting zijn de openbare scholen uit drie gemeenten ondergebracht, de gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen. Stichting PPO de Link bestaat uit 11 scholen, tien scholen voor basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs.

PPO de Link is een stichting voor openbaar onderwijs. De scholen van PPO de Link hebben normen en waarden hoog in hun vaandel staan waarbij respect voor ieders overtuiging en levensvisie voorop staat. Wat alle scholen met elkaar gemeen hebben is de missie en visie van PPO de Link. Deze missie en visie is na discussies met directeuren, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de medezeggenschapsraden (MR) en teamleden verwoord.

PPO de Link biedt al haar scholen de mogelijkheid om een eigen visie op onderwijs te ontwikkelen. Dat betekent dat de stichting een Montessorischool, twee Daltonscholen, een school met een internationaal karakter, een school die projectmatig werkt, een school met extra aandacht voor zorgleerlingen en meer traditionele scholen kent.

Meer informatie over PPO de Link kunt u vinden op de website  www.ppodelink.nl .

Contactgegevens:
PPO de Link
Algemeen directeur: Dhr. M. Buurman 
Bantuinweg 45
3911 MV Rhenen
0317-313132

Cookie instellingen