MR

Meedenken en meebeslissen door ouders is een gewone zaak op scholen. Daardoor is het onderwijs (en vooral de besluitvorming) democratischer en kunnen ouders 'in de keuken' van de school kijken. Dit meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld in de 'Wet Medezeggenschap Onderwijs' die bepaalt dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. De MR van De Nijenoord bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de ouders en vijf vertegenwoordigers van het team. De MR wordt telkens voor een periode van twee jaar gekozen. Leden zijn herkiesbaar.

In de MR wordt onder andere gesproken over de budgetten die de school beschikbaar heeft voor personeel en leermiddelen, de arbeids- en leeromstandigheden binnen de school en het schoolplan, waarin bijvoorbeeld de onderwijskundige uitgangspunten van de school beschreven worden. Eén van de ouders en een teamlid uit de MR vertegenwoordigen De Nijenoord in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van PPO De Link, de GMR. Verslagen van de MR- vergaderingen worden via de nieuwsbrieven met de ouders gedeeld. 

Samenstelling MR:

Helma (leerkracht)
Iris (leerkracht)
Isabel (leerkracht) 
Dominique (leerkracht)
Remy (ouder)
Hans (ouder)
Nienke (ouder)
Mechteld (ouders

U kunt de MR bereiken op het volgende mailadres: 
mr@denijenoord.nl

Cookie instellingen