Nijenouders

Op de Nijenoord is een oudervereniging actief, De Nijenouders. Een van de voornaamste taken van De Nijenouders is het samen met de eventmanager organiseren van activiteiten voor leerlingen van school. Hierbij gaat het om activiteiten als de Kinderboekenweek, Sinterklaas, het jaarlijkse kerstdiner op school, Pasen, schoolreisjes, schoolkamp en het eindfeest als afsluiting van het schooljaar. Voor de grote activiteiten, te weten Sinterklaas, Kerst, Pasen en het eindfeest, zijn aparte commissies binnen De Nijenouders. 

Verder is één van de taken van de Nijenouders het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen ouders, eerkrachten en directie van De Nijenoord, de MR en eventueel andere bij school betrokken partijen. Om de activiteiten mogelijk te maken wordt aan ouders een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig. De bijdrage voor schoolkamp, schoolreisjes en IPC projecten wordt door De Nijenouders geïnd.
De oudervereniging De Nijenouders is een officiële vereniging. Met het betalen van de ouderbijdrage worden de ouders, voogden of verzorgers van de kinderen die staan ingeschreven als leerlingen van de Nijenoord, automatisch lid van De Nijenouders. Het bestuur van De Nijenouders bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich vrijwillig inzet voor het uitvoeren van genoemde activiteiten. 

Cookie instellingen