Welkom bij OBS de Nijenoord

Welkom bij OBS de Nijenoord

Welkom bij OBS de Nijenoord

Speerpunten van onze school

 

Wij staan voor goed onderwijs, voor samenwerken, aandacht voor ontdekkend leren en de onderzoekende houding van het kind. Het zelfstandig werken zorgt ervoor dat kinderen op het eigen niveau worden uitgedaagd. We gaan op De Nijenoord met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid, waarbij godsdienst, levensbeschouwing en/of land van herkomst geen rol spelen.

Respect en betrokkenheid

 

Onze school schept een leerklimaat waarin respect voor anderen voorop staat. Dit vraagt naast een grote inzet van het team, ook actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen. Deelname van ouders aan allerlei activiteiten op school en inbreng via medezeggenschapsraad en de ouderraad, genaamd de Nijenouders, dragen bij aan een zo goed mogelijke afstemming van het onderwijs. 

Open dag

 

De volgende open dag vindt plaats op dinsdag 12 november 2024. Opgeven kan via info@denijenoord.nl

Kagan Coöperatief Leren

Kagan Coöperatief Leren maakt deel uit van ons onderwijs. De leerkrachten structureren interacties tussen de leerlingen die leiden tot meer betrokkenheid, een betere samenwerking, betere prestaties en relaties. Onze leerkrachten zijn getraind en worden ook komende jaren verder en verdiepend getraind en gecoached door twee collega’s die zijn opgeleid tot coach coöperatief leren.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Coöperatieve werkvormen zorgen voor:

Gelijke deelname

Iedereen heeft een gelijk aandeel in de activiteit, er zijn geen toeschouwers. 

Individuele aanspreekbaarheid  
Iedereen is individueel in staat om het antwoord, het product toe te lichten.
 
Positieve wederzijdse afhankelijkheid
Leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren.
 
Simultane Actie 
Er vindt tegelijkertijd in alle teams actie plaats.
 
Cookie instellingen