Visie: Open je wereld

Op de Nijenoord staat het kind centraal. Wij stellen de kinderen in de gelegenheid om zich naar eigen aard en aanleg zo volledig mogelijk te ontwikkelen op het sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve, motorische en zintuiglijke vlak. Wij richten ons binnen het onderwijs op het verwerven van kennis, van inzicht, van vaardigheden en houdingen. Kinderen maken deel uit van een maatschappij die dynamisch is en dus steeds verandert. Dat betekent dat we kritisch kijken naar ontwikkelingen in het onderwijs en naar kennis en kunde die onze leerlingen nu en straks nodig hebben. We streven ernaar onze schoolorganisatie zo in te richten dat de kinderen de kans krijgen om zelfstandig beslissingen te nemen, om verantwoordelijkheid te dragen (dus ook weten wanneer hulp te geven en te vragen), om samen te werken, om in contact te treden met de wereld buiten de school. Dit alles passend bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.

In het basisonderwijs op De Nijenoord ligt het accent op actief, kritisch en creatief bezig zijn. Het zelfstandig handelen en onderzoeken door kinderen neemt een centrale plaats in. Kinderen zijn van nature leergierig. Ze zijn benieuwd naar de wereld om zich heen en gaan daar verkennend en ontdekkend mee om. De Nijenoord vindt het belangrijk kinderen te leren zelf initiatieven te nemen. Wij willen een omgeving bieden die uitdaagt om ontdekkend bezig te zijn zodat ieder kind leert zijn eigen mogelijkheden ten volle te benutten. Wij willen inspelen op verschillen tussen kinderen en maximaal tegemoet komen aan de drie basisbehoeften van kinderen: geloof in eigen kunnen (competentie), de drang zelfstandig te willen handelen (autonomie) en de behoefte aan waardering van anderen (relatie). Om dat waar te kunnen maken streven wij naar een krachtige leeromgeving. Dat is een omgeving waarin kinderen uitgedaagd worden, leren van en met elkaar en leren in passende zelfstandigheid te werken. 
 
Cookie instellingen