Leerlingenraad

Naast een Medezeggenschapsraad met ouders en leerkrachten hebben wij ook een leerlingenraad. Uit iedere midden- en bovenbouwklas is er 1 kind door middel van een verkiezing afgevaardigd om deel te nemen in onze raad. Zij komen ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar om zaken uit de klassen te bespreken. Handige tips worden uitgewisseld, de suggesties uit de klassen worden voorgelegd en doorgespeeld naar de directie. Zo heeft de leerlingenraad het verzoek gedaan om nieuwe boeken voor de bibliotheek aan te schaffen en dit is gelukt. Ook denken zij mee over bijvoorbeeld het schoolplein. Ieder jaar zijn er nieuwe verkiezingen. De foto's van onze leerlingenraad hangen in beide lokaties en er is een brievenbus voor post.
Cookie instellingen