OBS De Nijenoord

Kinderen ontdekken de wereld en het eigen talent

Nijenouders

De Nijenouders is een vereniging waar alle ouders en verzorgers van kinderen op de Nijenoord lid van zijn. Onze belangrijkste taken zijn:

·         Het organiseren van activiteiten voor de kinderen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen en het eindfeest. Dit doen we altijd gezamenlijk  met de leerkrachten, en met hulp van ouders.
·         Het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen ouders en school. Dit doen we door signalen van ouders door te geven aan de schoolleiding en het onderhouden van contacten met de MR
·         Het innen van de ouderbijdrage om de activiteiten te kunnen betalen, en het innen van de bijdragen voor schoolreisjes en schoolkampen.

In het schooljaar 2017 - 2018 zijn de volgende Nijenouders betrokken bij het organiseren van de volgende activiteiten:

Sinterklaas - Bianca, Kristine, Ellen

Kerst - Denise, Marjolein, Jan en Bas

Paasontbijt - Denise

Schoolreisjes - Jan

Schoolkampen - Bas

Avond4daagse - Bianca en Kristine

Eindfeest - Ellen, Anja, Marjolein en Eline

 

Wie zijn de Nijenouders?

Het bestuur van de Nijenouders bestaat uit de volgende personen:

 • Kristine Mourits (voorzitter) • Jan Kodde (penningmeester)
   

 • Anja Ton (secretaris)
   


 • Bas Kuipers


 • Bianca Lankwarden


 • Ellen van Elk 


 • Denise Vautz • Eline Raedts

   
 • Marjolein Lof


 • Vertegenwoordiger namens team: Ingrid Rijkhoek

Wilt u meer weten over de Nijenouders, heeft u een vraag of een tip? Mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Financiële bijdrage ouders

Namens de oudervereniging de Nijenouders vragen we ieder jaar van de ouders/verzorgers een financiële bijdrage voor de organisatie van verschillende activiteiten voor de leerlingen, zoals Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, avondvierdaagse en het eindfeest. Deze algemene ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar wij hopen dat u deze vraag niet vrijblijvend wilt opnemen. Zonder uw bijdrage is het namelijk niet mogelijk deze activiteiten te organiseren.

Daarnaast wordt van de verzorgers/ouders een bijdrage gevraagd voor de schoolreisjes of het schoolkamp. Deze bijdrage is verplicht voor iedere leerling die meegaat.

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) leggen we verantwoording af over de inkomsten en de uitgaven. Hier wordt ook door de aanwezige leden de hoogte van de verschillende ouderbijdragen vastgesteld. De bedragen zijn dit jaar vastgesteld op € 20,- voor de algemene ouderbijdrage, € 12,- voor de IPC bijdrage (groepen 1 t/m 4), € 25,- voor de schoolreisjes van groep 1  t/m 5, € 30,- voor de schoolreisjes van groep 6 en 7 en € 60,- voor het kamp van groep 8. Voor het verwerken van de bijdragen beschikken we over een eigen (ING) rekening, te weten NL38 INGB 0000 542924.

Daarnaast innen we om praktische redenen namens de school de IPC bijdrage van € 12,-. Hiervan worden extra schoolreizen in het kader van IPC bekostigd.Voor vragen hierover kunt u terecht bij Mieke Duvalois.

Ouders ontvangen het betalingsverzoek per email. We gaan er van uit dat vrijwel alle ouders/verzorgers per email bereikbaar zijn. Naar de ouders/verzorgers die niet per email te bereiken zijn, sturen we een brief.

Voor de algemene ouderbijdrage en IPC bijdrage sturen we in het begin van het schooljaar een email. Gedurende het schooljaar sturen we aan de ouders/verzorgers die nog niet betaald hebben maximaal twee keer een herinneringsverzoek. Voor leerlingen die na kerst, maar voor pasen starten op school, vragen we een gereduceerde ouderbijdrage van € 10,--. Voor de leerlingen die na pasen beginnen op de Nijenoord, vragen we geen bijdrage.

De email voor de bijdrage aan de schoolreisjes of het kamp wordt twee maanden voor het betreffende schoolreisje of kamp verstuurd. Deze bijdrage is verplicht voor iedere leerling die meegaat en moet vooraf betaald worden.

Om de administratieve verwerking van de bijdrage zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen we om de verschillende bijdragen voor ieder kind apart over te maken. Dit met vermelding van de volledige naam van de leerling (wel: Klaas van der Plas; niet: K vd Plas).

Laatst aangepast op donderdag, 01 februari 2018 11:37
Home
Leuke kinderen, goede resultaten