Coöperatief leren

Coöperatief leren maakt deel uit van ons onderwijs. De leerkrachten structureren interacties tussen de leerlingen die leiden tot meer betrokkenheid, een betere samenwerking, betere prestaties en relaties. Onze leerkrachten zijn getraind en worden ook komende jaren verder en verdiepend getraind en gecoached door twee collega’s die zijn opgeleid tot coach coöperatief leren.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Coöperatieve werkvormen zorgen voor:
Gelijke deelname Iedereen heeft een gelijk aandeel in de activiteit, geen toeschouwers. Je doet om de beurt wat, of er wordt aangegeven hoeveel tijd ieder krijgt.
Individuele aanspreekbaarheid   Iedereen is individueel in staat om het antwoord, het product toe te lichten.
Positieve wederzijdse afhankelijkheid Leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren.
Simultane Actie  Er vindt tegelijkertijd in alle teams actie plaats.
Cookie instellingen