OBS De Nijenoord

Kinderen ontdekken de wereld en het eigen talent

Structuur

Stichting Partners Primair Onderwijs. (PPO de Link)
In deze stichting zijn alle openbare scholen uit Renkum, Rhenen en Wageningen ondergebracht.

Mieke Duvalois is de directeur op de Nijenoord.
Ellen Hooijdonk is de adjunct-directeur

De coördinatie van de leerlingenzorg is in handen van onze Intern Begeleiders. Voor de onder- en middenbouw is dat Marjolein Adriaansen; voor de bovenbouw Ellen Hooijdonk.

De communicatie op een grote school, verspreid over drie locaties, stelt bijzondere eisen aan de organisatie. Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen, is er een bouwcoördinatoren-overleg.

Daarnaast heeft de Nijenoord IPC-coördinatoren die de inhoud van de verschillende projecten, samen met het team, bepalen en uitwerken.

In de onderbouw zijn er 2 groepen 1 en 3 groepen 2/3
In de middenbouw zijn er 3 groepen 4/5
In bovenbouw zijn er 3 groepen 6/7, 1 groep 7 en 2 groepen 8.

 

De Ouderraad heeft op de Nijenoord een eigen naam. De Nijenouders.

Zij houden zich bezig met:

  • Het organiseren en/of mogelijk maken van activiteiten voor en door kinderen.
  • Het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen ouders, school en eventueel andere bij de school betrokken partijen.
  • Het functioneert als klankbord voor de ouders en verzorgers.

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van de ouders en van het schoolteam.
De MR van de Nijenoord bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de ouders en vijf vertegenwoordigers van het team.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) dit is een overkoepelend orgaan van alle MR-en van alle basisscholen van PPO de Link

Laatst aangepast op woensdag, 21 september 2016 11:16
Home
Leuke kinderen, goede resultaten