OBS De Nijenoord

Kinderen ontdekken de wereld en het eigen talent

Financiën

Financiële bijdrage ouders

Namens de oudervereniging de Nijenouders vragen we ieder jaar van de ouders/verzorgers een financiële bijdrage voor de organisatie van verschillende activiteiten voor de leerlingen, zoals Sinterklaas, kersteest, Pasen, avondvierdaagse en het eindfeest. Deze algemene ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die ons in staat stelt om activiteiten voor de leerlingen te organiseren. Met het betalen van de algemene ouderbijdrage worden ouders/verzorgers ook gelijk lid van oudervereniging de Nijenouders.

Daarnaast vragen we van de verzorgers/ouders een bijdrage voor de schoolreisjes of het schoolkamp. Deze bijdrage is verplicht voor iedere leerling die meegaat.

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) leggen we verantwoording af over de inkomsten en de uitgaven. Hier wordt ook door de aanwezige leden de hoogte van de verschillende ouderbijdragen vastgesteld. De bedragen zijn dit jaar vastgesteld op € 20,- voor de algemene ouderbijdrage, € 26,- voor de schoolreisjes van groep 1  t/m 5, € 31,- voor de schoolreisjes van groep 6 en 7 en € 62,- voor het kamp van groep 8. Voor het verwerken van de bijdragen beschikken we over een eigen (ING) rekening, te weten NL38 INGB 0000 542924.

Daarnaast innen we om praktische redenen namens de school de IPC bijdrage van € 12,-. Hiervan worden extra schoolreizen in het kader van IPC bekostigd.Voor vragen hierover kunt u terecht bij Mieke Duvalois.

Ouders ontvangen het betalingsverzoek per email. We gaan er van uit dat vrijwel alle ouders/verzorgers per email bereikbaar zijn. Naar de ouders/verzorgers die niet per email te bereiken zijn, sturen we een brief.

Voor de algemene ouderbijdrage en IPC bijdrage sturen we in het begin van het schooljaar een email. Gedurende het schooljaar sturen we aan de ouders/verzorgers die nog niet betaald hebben maximaal twee keer een herinneringsverzoek. Voor leerlingen die na kerst, maar voor Pasen starten op school, vragen we een gereduceerde ouderbijdrage van € 10,--. Voor de leerlingen die na Pasen beginnen op de Nijenoord, vragen we geen bijdrage.

De email voor de bijdrage aan de schoolreisjes of het kamp wordt twee maanden voor het betreffende schoolreisje of kamp verstuurd. Deze bijdrage is verplicht voor iedere leerling die meegaat en moet vooraf betaald worden.

Om de administratieve verwerking van de bijdrage zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen we om de verschillende bijdragen voor ieder kind apart over te maken. Dit met vermelding van de volledige naam van de leerling (wel: Klaas van der Plas; niet: K vd Plas).

Laatst aangepast op vrijdag, 28 september 2018 09:49
Home
Leuke kinderen, goede resultaten