OBS De Nijenoord

Kinderen ontdekken de wereld en het eigen talent

De MR

Wie zijn de MR?

De MR van de Nijenoord bestaat uit vier vertegenwoordigers van de ouders en uit vier van het team.

De totale samenstelling is als volgt:

Team:
Helma Drost, Daniëlle Groothedde, Urminde van Holland en Leon Rokker

Ouders:
Arjan Boxman (voorzitter), Floor Hofhuis, Karin van Nuland en Ellen Scheenen

We zijn voor vragen en opmerkingen beschikbaar. Spreek ons persoonlijk aan of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Boven van links naar rechts: Leon, Arjan, Karin, Floor, Urminde en Ellen.

Onder van links naar rechts: Helma en Daniëlle.

Wat is de MR?

Meedenken en meebeslissen door ouders is een gewone zaak op scholen. Daardoor is het onderwijs (en met name de besluitvorming) democratischer en kunnen ouders ‘in de keuken’ van de school kijken. Dit meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld in de ‘Wet Medezeggenschap Onderwijs’, die bepaalt dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn.

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van het team en van de ouders. De vergaderingen zijn openbaar en worden bijgewoond door de directeur. MR-leden worden voor een periode van 2 jaar gekozen. Leden zijn herkiesbaar. Wanneer zetels in de MR vrij komen, worden ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen. Als er meer kandidaten zijn dan zetels, worden er verkiezingen gehouden.

Wat doet de MR?

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de MR advies uitbrengt; de directie zal het advies serieus nemen maar hoeft het advies niet over te nemen. De MR heeft adviesrecht bij bijvoorbeeld zaken als het vakantierooster, taakverdeling op school, begroting en beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag.

Voor zaken waarbij de MR instemmingsrecht heeft, kan het schoolbestuur zonder de MR geen besluit nemen. De MR heeft o.a instemmingsrecht over verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan, schoolreglement en beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.
Voor 2014-2015 heeft de MR twee speerpunten vastgesteld: ouderbetrokkenheid & communicatie en lestijden.

GMR

Eén van de ouders en een teamlid uit de MR vertegenwoordigen de Nijenoord in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van PPO De Link, de GMR.

Communicatie

Verslagen van de MR-vergaderingen worden op de website van de school geplaatst op de weblog van de MR. De MR doet regelmatig verslag van haar activiteiten in de maandelijkse Nieuwsbrieven van de school. Tenminste éénmaal per jaar doet de MR uitgebreid verslag van haar werk tijdens een ouderavond.

Laatst aangepast op dinsdag, 03 juli 2018 15:50
Home
Leuke kinderen, goede resultaten